Seascape

Voorland Nummer 1

De Westerscheldekust tussen Hoofdplaat en Nummer Een ligt direct langs zeer diep water met hoge stroomsnelheden. Er zijn dan ook in de loop der eeuwen veel dijkdoorbraken geweest. De aanwezigheid van een reeks inlagen ter plaatse moest het landverlies bij het optreden van calamiteiten verkleinen. Een moderner maatregel om de kwetsbare kustlijn te beveiligen vormde de aanleg van een soort brede voorberm voor de aanwezige zeedijk. Dit Voorland van Nummer Een was tot voor kort een egaal en eenvormig gebied, boven het bereik der getijden en daarom met zeer beperkte natuurwaarde. In 1994 is er een natuurontwikkelingsplan gerealiseerd, waarbij het geheel een aantrekkelijker inrichting heeft gekregen. Het voorland omvat nu onder meer een hollestelle, een gevarieerd schor en een vogeleiland. Het vogeleiland is aangelegd ten behoeve van pioniervogels zoals sterns en plevieren, maar het zal waarschijnlijk ook een functie krijgen voor overtijende steltlopers. De nabijgelegen Hooge Plaaten en de schorren voor de Paulinapolder behoren tot de rijkste buitendijkse vogelgebieden in het Deltagebied.
Modder (Voorland Nummer 1)
Duinen (Fort Hendrik Breskens)
Cadzand Bad
Strand Groede
Het ‘Killetje
Paalhoofd (Zeewering)
Cadzand Haven(oude situatie)
Killetje met laag water
Paviljoen Nieuwvliet strand
Surfplank
Fort Hendrik (Breskens)

Het Fort Frederik Hendrik is een versterking ten westen van Breskens die is aangelegd door Napoleon in 1809 en toen het Fort Impérial werd genoemd.
Hij liet ook het kleinere fort Napoléon aanleggen dat 2 km verder naar het westen is gelegen. Deze forten waren gericht tegen de Engelsen.
Tussen het fort Impérial en Breskens werd door Napoleon ook nog de Caffavellitoren gebouwd. Deze werd na 1814 de Nassautoren genoemd. In 1868 is ze opgeheven en ze is verdwenen.
Het Fort Impérial had een vijfhoekig grondplan van 400 bij 600 meter met een bastion op elke hoek en een kustbatterij naar het noorden gericht. Hieromheen lag een contrescarp met drie kleine ravelijnen.
In 1814 kregen beide forten de huidige benamingen, respectievelijk: Fort Frederik Hendrik en Fort Willem I.
Aanvankelijk werden de forten opgeheven, maar in 1830 werden ze opnieuw in gebruik genomen in verband met de Belgische Opstand. Er konden 430 manschappen gelegerd worden en er was een hospitaal en een bakkerij. In 1888 werd het fort opgeheven en werden alle gebouwen ontmanteld. Wat bleef waren de grachten en een deel van de wallen.
Ook het Havenfort werd in opdracht van Napoleon gebouwd bij de Oude Haven van Breskens. Het werd opgeheven in 1874 en is geheel verdwenen.Het Killetje bij windkracht 11
Hoe sterk is de eenzame fietser (Vuurtoren Breskens)
Stilte
Klakkers
Strandlopers
Zeewier
Zeewering Killetje
Zeewering in de schaduw